Przy wsparciu:
Studio Immigrazione s.a.s. ITC - Interpreti e traduttori in cooperativa Associazione Nazionale Funzionari di Polizia Osservatorio Nazionale sul Disagio e la Solidarietà nelle stazioni italiane Shaker, pensieri senza dimora

Prezydent Republiki Włoskiej uznał wysoką wartość społeczną konkursu fotograficznego oferując dwa medale reprezentacji jako nagrody.

Europejski konkurs fotograficzny 2010
“Kolej i Integracja. Tożsamość i kultury multietnicznej Europy”


Sei mostre in Europa con 44 fotografie del Concorso per raccontare la ferrovia come spazio di integrazione

Rok 2010 został ogłoszony Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.

W tym też kontekście zrodziła się inicjatywa skoncentrowana na Europejskim konkursie fotograficznym “Kolej i integracja. Tożsamość i kultury multietnicznej Europy” do rozwinięcia w ramach Unii Europejskiej, poprzez współpracę pomiędzy Projektem ImmigrazioneOggi, Kolejami Państwowymi i pięcioma europejskimi sieciami kolejowymi, które przystąpiły do Europejskiej Karty Solidarności (Francja, Hiszpania, Belgia, Luksemburg i Polska).

Celem konkursu jest zaangażowanie i edukowanie obywateli europejskich w kwestiach integracji społecznej osób najsłabszych (imigrantów, ubiegających się o azyl polityczny, bezdomnych, itp.) bez względu czy należą oni do Unii Europejskiej czy są obcokrajowcami spoza Unii Europejskiej, chrakteryzujących się, różną tożsamością i kulturą niż ta w której obecnie żyją, i niekiedy poprzez tą różnicę są niesprawiedliwie dyskryminowani i wykluczani.

Celem konkursu jest zatem uwidocznienie procesów integracji wprowadzonych na poziomie europejskim, w szczególności we Włoszech, Hiszpanii, Francji, Belgii, Luksemburgu i Polsce, w miejscach symbolicznych, takich jak obszary kolejowe, punkty przyjazdów i odjazdów, a jeszcze częściej, w punktach postoju i łączenia się ludzi – czasami – jedynymi pozwalającymi na przeżycie najsłabszym grupom ludności.

Te obrazy będą świadkami takich tematów jak przyjęcie, asymilacja i integracja, podkreślając również konkretne działania które zostały podjęte w poszczególnych obszarach kolejowych i specyficznych Ośrodkach Pomocy przylegających do sektora publicznego, prywatnego,stowarzyszeń oraz przedsiębiorstw kolejowych do wspierania tych osób.    Sekretariat konkursu

    Progetto ImmigrazioneOggi ONLUS
    Via del Giglio, 3
    01100 Viterbo, Italia
    onlus@immigrazioneoggi.itWe współpracy z:
Ferrovie dello Stato spa
SNCB NMBS
Société Nationale des Chemins de fer français
Société nationale des chemins de fer luxembourgeois
Polskie Koleje Państwowe
Red Nacional de Ferrocarriles Españoles

Pod Patronatem:


Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Pari Opportunità


Ministero degli Affari Esteri


Ministero dell'Interno


Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali


Ministero per i Beni
e le Attività Culturali


Comune di Roma